کانتر

آشپزخانه قلب خانه است، این جمله را بارها و بارها شاید شنیده باشیم، اما قلب این آشپزخانه‌ی تپنده در دل خانه کجاست؟ شاید منصفانه‌ترین پاسخ برای این پرسش، کانتر باشد، همانجایی که به کمک آن آشپزی می‌کنیم، غذا صرف می‌کنیم و کابینت‌هایمان در کنارش قرار دارند. کانتر اپن نیست اما به اپن بسیار نزدیک است،

بیشتر بخوانید