تشک

نکته مورد توجه در استفاده از این تشک ها، متناسب بودن سفتی و فنرهای تقویتجه توجه به خواب کافی نقش مهمی در سلامتی و کارآمدی افراد دارد. از این رو باید موقعیت و امکانات لازم برای خواب خوب را فراهم کرد که از مهم ترین آن ها توجه به سرویس خواب و انواع تشک است.

بیشتر بخوانید