صندلی آموزشی

خیلی از ما بیشتر عمرمان را روی صندلی آموزشی گذرانده‌ایم، صندلی‌های آموزشی همان صندلی‌های دسته داری هستند که در سالن‌های امتحان، همایش‌های درسی و غیر درسی و در کلاس‌های دانشگاه با آن‌ها سر و کار داشتیم و روزانه چندین ساعت را روی آن‌ها سپری می‌کردیم، درس می‌خواندیم، به کلاس می‌رفتیم و در آزمون‌ها شرکت می‌کردیم.

بیشتر بخوانید