میز عسلی و جلومبلی

تا به حال شده که در میانه‌ی یک دورهمی به شما چیزی مانند چای یا میوه تعارف کرده باشند، با روی باز قبول کنید و سپس احساس کنید که به جایی برای قرار دادنشان نیاز دارید؟ همینجا نیاز به میز عسلی و میز جلو مبلی احساس می‌شود.

بیشتر بخوانید