میز کارگروهی

میز کارگروهی همان میز بزرگ با طول بلندی‌ست که در کافه‌ها و کتابخانه‌ها آن را زیاد دیده‌ایم، میز کارگروهی همچنین در ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود. میز کارگروهی دقیقا همان چیزی‎‌ست که می‌تواند پیشرفت گروه شما را کلید بزند! هیچ چیز بهتر از روحیه‌ی کار تیمی و احساس نزدیکی بین اعضای یک شرکت نیست.

بیشتر بخوانید