میز کارشناسی و سرپرستی

میز کارشناسی، میز سرپرستی که در مواقعی به اشتباه میز مدیریت هم خوانده می‌شود یکی از انواع میزهای اداری است که می‌توانید آن را در هر ارگان و سازمانی بیابید. میز کارشناسی همان‌طور که از نامش پیداست مختص به کارشناسان یک سازمان است و ویژگی‌های خاص خودش را دارد. یک میز کارشناسی به طور استاندارد هفتاد و پنج الی هشتاد و پنج سانتی متر ارتفاع دارد تا مطابق نیازهای افراد مختلف باشد.

بیشتر بخوانید