پارتیشن

پارتیشن‌ها ابزاری برای قسمت بندی کردن و جداسازی در یک یا چند مکان خاص هستند که به ما امکان استفاده‌های چند گانه از یک محدوده‌ی کوچک را می‌دهند. با پارتیشن بندی استفاده‌ی بهینه‌تر از فضا میسر شده و می‌توان در یک اتاق بزرگ فضاهای خصوصی کوچکی تعبیه کرد و از آن‌ها استفاده‌های متفاوتی داشت.

بیشتر بخوانید