کردنزا

شاید نام کردنزا برای بسیاری آشنا نباشد، برخی دیگر هم آن را به درستی نمی‌شناسند و کردنزا را با بوفه یا میزهای کنسول اشتباه می‎گیرند یا یکی می‌دانند یا می‌گویند نوعی میز برای مدیریت است. کردنزا شاید تعریف دقیقی نداشته باشد اما می‌توان آن را با کاربردهایش و مثال‌هایی از این دست توضیح داد.

بیشتر بخوانید