صندلی ناهارخوری

نسبت به سابقه‌ی ما ایرانی‌ها در صرف غذا به صورت نشسته و روی زمین، باید اعتراف کرد که محبوبیت و رواج استفاده از میز ناهارخوری و صندلی ناهارخوری واقعا بی‌نظیر است. با این که بیشتر ما عادت داشتیم روی زمین و کنار سفره غذا را صرف کنیم و همین موضوع روی ارگونومی بدن و ستون فقرات ما تاثیرات بدی می‌گذاشت، اما این روزها بسیاری از خانواده‌های ایرانی صرف غذا پشت میز ناهارخوری و روی صندلی ناهارخوری را جایگزین سبک پیشین کرده و این فرهنگ را به چالش کشیده‌اند.

بیشتر بخوانید