صندلی کنفرانس

صندلی‌ کنفرانس همانطور که از نامشان هم می‌توان حدس زد، صندلی‌هایی هستند که در اتاق کنفرانس و جلسات مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند پشت میز کنفرانس چیده شوند یا به حالت دیگری قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید