دکوریار

تیم دکوریار ، با تجربه ای که در حوزه دکوراسیون و معماری داشته است توانسته پکیج محصولاتی را انتخاب کند از کانال های وارداتی کشور های مختلف و این محصولات را با برسی کنترل کیفیت تیم خود عرضه کند . شعارشون ( حس خوب همنشینی ) افتخارشون ( محصولاتی که هیچ جا نمیبینید ، اینجاست )